+358 40 716 1318

Loxus Rov

-dykrobot

Loxus ROV-dykrobot

Loxus 3D Tunnelinspections Oy:s ROV-dykrobot kan modifieras för att genomföra uppdrag så effektivt som möjligt. Vi använder Europas längsta ROV-kabel på över 7,5 km. Därmed kan vi inspektera nästan 15 km långa tunnelkonstruktioner, vilket har gjort oss till en tillförlitlig och ofta anlitad utförare av undervattensarbeten.

Vad är ROV?

ROV är en förkortning av remotely operated vehicle.

Vår ROV-utrustning:

Loxus Explorer för krävande förhållanden: Tack vare den längsta kabeln i Europa kan vi utföra arbeten inom en radie på över 7 000 m. Loxus Explorer är en arbetsmaskin som utrustats med flera kameror och sonar-apparat, vilket gör den till en mycket mångsidig arbetsplattform för skräddarsydda verktyg. Det ljuskabelbaserade styrsystemet ger möjlighet till ett nästan obegränsat antal alternativ med tilläggsenheter.


Utrustning för krävande objekt

Vi har planerat och sammanställt vår inspektions- och arbets-ROV-utrustning för finska, krävande förhållanden. I planeringen har vi iakttagit både kalla och varma förhållanden samt de effektkrav som strömningar förorsakar. Grumligt vatten och noll sikt är inget problem för oss.

I vår ROV-utrustning ingår många ROV-apparater av olika storlek och för olika behov. Vår utrustning kan förses med olika slags givare och apparater. I alla våra ROV-anordningar ingår bl.a. högklassiga videokameror, ljus, sonar-apparat och GPS-baserad positioneringsutrustning för undervattensbruk. Vid planeringen av belysningen har vår långvariga erfarenhet av dykningar samt vår goda kännedom om våra vattendrag gett ett bra slutresultat. Vår ROV-utrustning har försetts med högkvalitativa sonar-apparater, som säkerställer en exakt funktion också vid dålig sikt..

Vår ROV-utrustning kompletteras med mindre ROV-inspektionsapparater (bland annat Videoray & Chinook). I alla våra ROV-modeller finns flera kameror och vid behov kan vi med alla våra ROV-apparater också producera bilder i HD-kvalitet upp till ett djup på 300 m.

Operationsräckvidd över 7 000 m och operationsdjup över 800 m.


Förfrågningar och anbudsförfrågan:

Loxus 3D Tunnelinspections Oy betjänar kunder snabbt i södra Finland

kontakta oss »

Fråga mer