Mikko Simola

Loxus historia

Mikko Simola, som äger och är verkställande direktör för Loxus, har i över 25 år arbetat för sjöbevakningen med undervattensuppdrag och som sjöräddningsledare. Under den tiden har han haft många undervattensupplevelser runt om i världen. Mikkos erfarenhet av dykning och ROV (Remotely Operated Vehicle) är svindlande och banbrytande; han har varit med om att dyka efter bl.a. vrak, gift, sprängämnen och flygplan.

Han har också sorgliga minnen, till exempel av bilfärjan Estonia och olyckan med Copterline. Lyckligtvis har de flesta av hans uppdrag ändå varit förebyggande inspektion och underhåll med avancerad utrustning och programvara, till exempel inspektion och underhåll av gas- och oljerör inom offshorebranschen. Ett nätverk av bl.a. geologer, biologer och experter på undervattensinfrastruktur gav oss värdefull lärdom för ett nytt skede i livet. Det är fortfarande en viktig del av vår verksamhet.
År 1998 grundades Loxus Technologies Oy. Då fick vi vårt första uppdrag när vägfärjor ersattes med broar, och på begäran av Museiverket och av arkeologiska orsaker undersökte vi broarna undertill med ekolodning. Vår verksamhet har under årens lopp börjat koncentrera sig på svårare förhållanden, kraftverk, vattenverk och industri som i sin verksamhet använder mycket vatten. Bl.a. Statkraft, Eidsiva, Vattenfall, Fortum och UPM har dragit nytta av vårt kunnande. Vi har blivit en betrodd leverantör även för många byråer som planerar undervattensinfrastruktur, till exempel Pöyry i Finland, Åf i Sverige och Norconsult i Norge. Vi dyker ner i undervattenstunnlar och rörsystem med fjärrstyrda robotar som kan förses med sensorer och armar som behövs vid inspektion och underhåll. Vi kan förutse rasrisker och andra förhållanden som behöver underhåll och i värsta fall kan stoppa produktionen. Som experter på tunnlar och ROV var vi de första i världen som i robotar har använt 3D-sonarteknologi med vilken föremålet för en inspektion vid nollsikt kan avbildas med ett par centimeters noggrannhet som ett 3D-punktmoln online. Inte ens strömmande vatten kan bli ett problem för oss eller göra att produktionen måste avbrytas för inspektion. I dagen läge är tunnelinspektioner stora och välplanerade projekt – marknadsledaren i Europa är Loxus med sitt stora nätverk, sitt kunnande och sin långa erfarenhet.
”Loxus framgång har inneburit risktagning och stora investeringar i produktutveckling utan säkerhet om framtiden. Våra pålitliga och kunniga anställda och samarbetspartners har varit avgörande för vår framgång. Vi tänker vara marknadsledare inom undervattensinspektion även i framtiden, och vi har faktiskt redan börjat syssla med virtuell teknik”, säger Mikko Simola, VD för Loxus.
P.S. Om du har kompetens och intresse för att samarbeta med oss, ta kontakt!
Med vänlig hälsning, Mikko Simola

0
Feed

Lämna en kommentar