+358 40 716 1318

3D-

tunnelinspektion

Tunnelinspektion med 3D-teknik

År 2016 utvecklade Loxus 3D Tunnelinspections Oy en 3D-scanner som kan fästas på ROV-utrustning. Med den kan vi utföra tunnelinspektioner när sikten är noll. Vi inspekterade tiotals kilometer av undervattenstunnlar och gjorde 3d-punktmoln av våra inspektioner. Resultaten var tydliga och unika.


Inspektion via webben på kontoret

Vår unika utrustning som scannar 360° skapar en webbaserad 3D-modell av den undersökta omgivningen. Av modellen är det möjligt att gestalta objekt med en diameter på upp till ca 20 cm. Den skapade 3D-bilden kan sedan användas för att inspektera tunnlars skick även i kontorsförhållanden. För kunden är metoden säker, snabb och kostnadseffektiv.

Läs mer om vårt projekt år 2016

Bifogade video berättar åskådligt om vårt unika system.Förfrågningar och anbudsförfrågan

Vi ger dig behövlig information om kartläggning av ditt objekt. Vi berättar gärna mer om de metoder vi använder och ger tilläggsuppgifter om kostnaderna. Loxus 3D Tunnelinspections Oy betjänar kunder i hela södra Finland. Tunnelinspektion med 3D-teknik – ring eller skicka oss ett meddelande för att fråga mer eller göra en anbudsförfrågan.

Fråga mer