3D-inspektion plan

Loxus 3D-inspektionsplanen omfattar de ställensom ska inspekteras och målsättningarna samt den verksamhet och de ansvarsförhållanden

Loxus 3D-inspektionsplanen omfattar de ställen som ska inspekteras och målsättningarna samt den verksamhet, de ansvarsförhållanden och skyldigheter som gäller under inspektionen. I planen ingår den utrustning som behövs för inspektionen samt personer och övriga projektresurser, och planen fungerar som instruktion och beräknad tidsplan för inspektionen. Planen görs upp hos kunden och det tar ungefär fyra timmar. Du får en skriftlig version av planen efteråt. I den finns allt du behöver veta om inspektionen.


3D-tunnel inspektion från planen

Utgående från planen gör vi vid behov en offert på en Loxus 3D-tunnelinspektion. I samband med att planen görs upp inspekteras ROV-utrustningens utgångspunkter och man kommer överens om övriga åtgärder som möjliggörs av vår ombyggbara utrustning.