Tjänster

3D-inspektion av undervattenstunnlar och -rörsystem

I Loxus verksamhet ingår i synnerhet 3D-inspektion av undervattenstunnlar och -rörsystem för kraftverk, vattenverk och industrianläggningar som i sin verksamhet använder mycket vatten, till exempel trävaru-, pappers- och metallindustri.


Vi har även mycket erfarenhet av följande uppdrag:

  • Inspektion av hamnområden och vattenvägar
  • Inspektion av undervattenselkablar
  • Bottenkartläggning av vattenområden och marinarkeologiskt fältarbete
  • Undervattensinspektion, konsultation och utbildning

Läs mera om våra tjänster: Loxus 3D-inspektion plan sekä Loxus 3D-tunnelinspektion